DEVLET TEŞVİKLERİ & VERİMLİLİK ARTTIRMA EĞİTİM HİZMETLERİ

 • Arge / Tasarım Merkezi Kurulumu ve Sürdürülebilirliğinin Sağlanması
 • Tübitak Projeleri Hazırlanması ve Takip Süreci
 • Kosgeb Destekleri  (Personel maaş , Patent ve Endüstriyel Tasarım giderleri , Fuar katılım, Endüstriyel Uygulama Destek Projeleri..)
 • Yatırım Teşvikleri (Makine, Teçhizat, Yazılım, Personel)
 • Yalın Üretim Eğitimleri ve Uygulama Süreçlerinin Sağlanması
  • Kaizen / Kanban sistemleri Hat Dengeleme
  • Poka-Yoke / 5S / SMED / VSM / OEE
  • Puanlama ve Teşvik/Ödül sistemi
  • Endüstri 4.0 Dashboard sistemlerinin kurulması
  • Satış – Üretim Teknik Servis – Muhasebe – Finans verilerinin online olarak cep telefonu, ipad ve netten izlenebilmesi
  • Üniversite – Sanayi İşbirliği Projeleri
 • EBİLTEM (Ege) / DESUM (Dokuz Eylül) / İYTE (İzmir Yüksek Teknoloji) üniversiteleri akademisyenler ile çalışma ortamlarının oluşturulması

Danışmanlık Hizmetlerimiz

Tübitak Projeleri

1507 KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programı – Proje kapsamında alınan Malzeme, Personel Maaşları, Seyahat, Dışarıdan Sağlanan Hizmetler için %75 Hibe

1501 Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı Üst Limit Yok % 60 Hibe

Kosgeb Projeleri

Nitelikli Eleman Desteği – Personel Maaşları Teşvikleri

Endüstriyel Uygulama Projeleri – Makina ve Teçhizat Yatırım Teşvikleri

ARGE Merkezi Kurulumu ve Süreç Takibi

Arge merkezi kurulumu için projenin hazırlanması ve başvurunun portal üzerinden yapılması

Arge merkezi sürdürebilirliğinin sağlanması için teknik danışmanlığın sağlanması

Üniversite - Sanayi İşbirliği

Üniversite – Sanayi iş birlikleri sağlanarak projelerinizin, konusunda uzman akademisyenler ile birlikte yürütme ortamının oluşturulması.

Eğitim Hizmetlerimiz

Yalın Üretim Eğitimleri

 • Kaizen
 • Kanban sistemleri
 • Hat Dengeleme
 • Poka-Yoke
 • 5S
 • SMED
 • VSM
 • OEE
 • Ödül – Prim Sistemleri

Raporlama Endüstri 4.0 Dashboard Sistemleri Eğitimleri

Dashboard Raporlama Eğitimleri

Endüstri 4.0 verilerin online izlenebilirliğinin sağlanması

Üniversite Öğrencilerini İş Hayatına Hazırlama ve Yönetsel Yeterliliği Geliştirme Programı Eğitimleri

Mühendislik Yönetimi

İş Hayatına Hazırlık Eğitimi

Raporlama Eğitimi

İletişim Eğitimleri

Lise Öğrencilerini Üniversite Mühendislik Bölümleri Seçimleri Konusunda İş Hayatına Hazırlama Eğitimleri

Neden Mühendislik?

İş Hayatına Hazırlık

Eğitim Hayatında Yol Haritası